News

Wybory 2019.

Zarząd Automobilklubu Tomaszowskiego zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM, które odbędzie się w dniu 09 marca (sobota) 2019 r. w siedzibie Automobilklubu, ul. Piłsudskiego 45/47 o godz. 13.30 – I termin, o godz. 16.00 – II termin. Termin wyborów wynika z ukończenia 4-letniej kadencji obecnego Zarządu. Przypominamy, że zgodnie ze statutem obecność wszystkich członków jest obowiązkowa!