News

Podziękowania – VI Nocne Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Dodano

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za przyjazd oraz wspaniałą atmosferę. Dziękujemy Panu Prezydentowi Marcinowi Witko za objęcie imprezy swoim patronatem oraz ufundowanie pucharu za zwycięstwo VI Nocnego Grand Prix. Dziękujemy  firmie KUMART Studio Reklamy za oprawę graficzną Nocnego Grand Prix, firmie MMG Motorsport za sponsoring imprezy. Podziękowania dla osób i instytucji, które pomagały  w zabezpieczeniu […]